Saturday, April 4, 2009

on-wetendheid

in de column van nrc columniste louise fresco (januari 2009) was een reactie van ene boudewijn ... hetgeen ik waardeer als blijk van iemand die een aandrage van mij leest en beoordeelt op zijn merites ...

ik heb wel een repliek moeten uitvoeren en ik bezie of deze geplaatst wordt.

hier alvast een reservering van deze repliek:

"tja ... Boudewijn Elsinga beweert dat de geometrie geklassificeert is onder de logische wetenschap en zelfs zo dat het de meest niet-magische tak van de wetenschap is ...

kijk ik ben het natuurlijk met u eens dat bijv. spinoza een opticus was ... en zeer exact kon meten en weten wat er aan de hand is met de ogen om het gezichtsvermogen te herstellen naar de sferische orde.

eens?

logica is vooral bekend in het neerslaan van het weten in vlakken en in maaivelden ... ~ hetgeen geen natuur is maar cultuur ... zodat er boekjes kunnen (blijven) verschijnen die "een waarheid" verkondigen. Echter de waarheid is dynamiek wegens vooortschrijdend inzicht - logisch gezien. De macht der dingen is echter vaster (logischer) in de magische wereld (van formules die immer weer kloppen - als het hart).

Dus ik opper toch de gedachte dat hier sprake is van "spiritueel materialisme" in uw klassificatie van waar het domein van de geometrie zich scha'art. Met de scha- van scha-men die zich in de sjamaan-definitie ent / kiemt. En u, beste Boudewijn gaat mij toch niet vertellen dat een westerse wetenschapper zich graag meet met een scha'ker?

groet s'ace"


ik voeg een link toe aan de "SCHA" verklaring. En verwijs en passant naar de figuur Anton Heyboer die zich bediende van dit MU (geen ja/nee wegens valse vraag) (anti)woord.

toY


~~~ onderwater sectie - niet bestemd voor mensen die in een box ("ego-zekerheid") denken - echter wel weer voor hen TocH die eruit wensen te komen ... ;-{ (met de oc - van de occulte "trouwe hond" : oc = mayaans voor witte hond <- loyaal aan niet-door-ontwikkelen/weten/meten -> de dood in de pot - bijv. van rechters in ivoren torens -> dogmatische instituties -> eco"neemie")

Het principe van vlak denken is in wezen vastgelegd in het getal ZEVEN ... (ook een werkwoord dat gerelateerd is aan de ZEEF = ZWEEF van kermis-dronkenschap) en vindt haar weg in de dogmatiek van het maaiveld , immers deze is immer vlak te maken in het rijk van bijv. titels als ir, mr. drs. etc. want dat hebben sommige mensen nodig om zichzelf en hun verzameling in stand te houden en gedurig uit te breiden ...

De nieuwe tijd - sedert 1987 (harmonic convergion) of 1999 (ethisch handelen als hoogst bestuurlijk principe van handelen) of 2003 (prins W.A. von Amsberg die de het Integere Principe opdraagt aan het beleid van o.a. de stichting Waternet) - leeft zich weer in het principe van 9 - het meer optische en magische / dynamische principe waar iedereen een kans heeft zijn talenten en relaties te onderhouden en te delen ... (is dat gelukt, geachte heer Job Cohen?)

Dus wat is het principe van 9 en hoe gaan we dat weer terugscheppen in onze tijd ...

Groet S'ace ~ uw gids